Dializy

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
WAŻNE KOMUNIKATY:
Informujemy, że otworzyliśmy Poradnię nefrologiczną w Bytowie! (tylko wizyty odpłatne, brak umowy z NFZ). Rejestracja pod nr tel. 59 822 31 11.   Informujemy, że otworzyliśmy Poradnię nefrologiczną w Bytowie! (tylko wizyty odpłatne, brak umowy z NFZ). Rejestracja pod nr tel. 59 822 31 11.   Informujemy, że otworzyliśmy Poradnię nefrologiczną w Bytowie! (tylko wizyty odpłatne, brak umowy z NFZ). Rejestracja pod nr tel. 59 822 31 11.   Informujemy, że otworzyliśmy Poradnię nefrologiczną w Bytowie! (tylko wizyty odpłatne, brak umowy z NFZ). Rejestracja pod nr tel. 59 822 31 11.   Informujemy, że otworzyliśmy Poradnię nefrologiczną w Bytowie! (tylko wizyty odpłatne, brak umowy z NFZ). Rejestracja pod nr tel. 59 822 31 11.   Informujemy, że otworzyliśmy Poradnię nefrologiczną w Bytowie! (tylko wizyty odpłatne, brak umowy z NFZ). Rejestracja pod nr tel. 59 822 31 11.
Opublikowano: 05 wrzesień 2012 r.

Informujemy Państwa, że również jest czynna Poradnia Nefrologiczna w Bytowie (tylko odpłatnie, brak umowy z NFZ). ul. Ks. dr Bernarda, Sychty 3, 77-100 Bytów

Rejestracja : nr tel. 59  822 31 11
Lekarz: dr hab. n. med. Marcin Renke
Tylko wizyty płatne, ze względu na brak umowy z NFZ.
Pozostałe informacje pod numerem telefonu:  059 857 02 20 

Szczecinek
Poradnia nefrologiczna (NFZ)

lek. Paweł Haraziński– specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog
dr n. med. Michał Wruk – specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog
lek. Sylwia Chyl-Mielczarek – specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, diabetolog
lek. Lidia Roman-specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog
dr hab. n. med. Marcin Renke-specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii i transplantologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Miastko
Poradnia nefrologiczna (NFZ)

lek. Paweł Haraziński– specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog
lek. Sylwia Chyl-Mielczarek – specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, diabetolog
Lidia Roman-lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog
dr hab. n. med. Marcin Renke-specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii i transplantologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Do poradni nefrologicznej należy się zarejestrować i ustalić termin wizyty wraz z godziną. Możliwości rejestracji:
- osobiście. codziennie od godz. 8.00 - 14.30
- telefonicznie. codziennie od godz. 8.00 - 14.30 nr tel. 094 37 27 380
- przez osoby trzecie - jak wyżej.
Do Poradni Nefrologicznej w ramach NFZ konieczne jest skierowanie. Może je wystawić każdy lekarz lub szpital: np. lekarz rodzinny, lekarz specjalista, np.: diabetolog, kardiolog, internista itp.. Skierowanie może być wystawione również po pobycie w szpitalu. Czasami lekarz kieruje do nefrologa po obejrzeniu wyników badań i uważa, że wizyta jest pilna. Podczas ustalania terminu wizyty należy poinformować o tym, ponieważ terminy wizyt mogą być odległe. W przypadku skierowania pilnego, osoba rejestrująca skonsultuje zlecenie i wyniki badań z nefrologiem i ten zweryfikuje potrzebę pilności terminu. Poradnia Nefrologiczna funkcjonuje w ramach umowy z NFZ. Dlatego obowiązują limity miesięczne wizyt. W przypadku nagłych sytuacji lub nieprawidłowych, niepokojących wyników badań termin wizyty ustalany jest po konsultacji z nefrologiem. Należy pamiętać również, że skierowanie do poradni oznacza, że stan zdrowia nie zagraża bezpośrednio życiu. Sytuacje z koniecznością natychmiastowego udzielenia pomocy to wskazanie do skierowania na Szpitalny Oddział Ratunkowy lub Oddział Nefrologii.  

Dokumenty ubezpieczenia niezbędne do korzystania z Porad i Leczenia w ramach NFZ:

1. Potwierdzenie prawa do świadczeń w ramach NFZ  - z dniem 01 stycznia 2013 roku  pacjent  korzystający ze świadczeń w ramach NFZ  powinien posiadać przy sobie dokument tożsamości - dowód osobisty  wraz z nr PESEL.

2. Uprawnienia do korzystania z leczenia  potwierdzane są  za pomocą systemu e-WUŚ. Jeżeli aktualne ubezpieczenie nie zostanie potwierdzone elektronicznie a pacjent  jest pewien, że ma prawo do korzystania  ze świadczeń w ramach NFZ, składa oświadczenie na druku otrzymanym w rejestracji lub izbie przyjęć.
3. Jeżeli nie złoży oświadczenia wykonanie świadczenia będzie płatne.

Osoby bez ubezpieczenia mogą korzystać z porad i leczenia w poradni nefrologicznej w ramach pełnej odpłatności, wg cennika ustalonego przez Prezesa RCN.
Przyjęcia pacjentów poza umową z NFZ odbywają się w dniach i godzinach nie objętych umową z NFZ. Umawiając wizytę w rejestracji należy uprzedzić o braku ubezpieczenia. Na pierwszą wizytę należy zabrać:
- dokument tożsamości
- skierowanie do Poradni Nefrologicznej
- wyniki badań, na podstawie których pacjent został skierowany,
- wcześniejsza dokumentacja leczenia, badań, karty informacyjne.


Zobacz jak pracujemy
       
 
 

Cookies